تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان

شنبه 12 اسفند 1396
12:15
پروژه آمار
تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان

دانلود تحقیق آماری رایگان با نمودار دانلود پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار رایگان با فرمت word دانلود پروژه آمار رایگان سوم تجربی دانلود پروژه رایگان آمار دبیرستان دانلود تحقیق آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه ی آمار رایگان دانلود پروژه های آمار رایگان دانلود پاورپوینت پروژه آمار رایگان دانلود پروژه کامل آمار رایگان دانلود تحقیق آمار رایگان دانلود پروژه آمار دوم انسانی رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار استنباطی دانلود پروژه آماری رایگان با نرم افزارspss دانلود پروژه های رایگان آمار با فرمت ورد دانلود رایگان تحقیق آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان جزوه آمار روش تحقیق دانلود رایگان جزوه آمار و روش تحقیق دانلود پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار دانش آموزی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار سوم تجربی دانلود رایگان تحقیق در مورد آمار دانلود رایگان تحقیق درس آمار دانلود رایگان آمار و روش تحقیق دانلود رایگان تحقیق آمار و مدلسازی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار سال سوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه امار به صورت رایگان دانلود پروژه امار کامل رایگان دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق علی دلاور دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق دلاور دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف دانلود پروژه آمار و مدلسازی رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه رایگان امار و مدل سازی دانلود پروژه آمار کامل و رایگان دانلود رایگان آمار وروش تحقیق

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : یکی از ویژگیهای متغیر قابلیت اندازه گیری آن است. چنانچه از وزن به عنوان یک متغیر نام ببریم بهترین راه اندازه گیری آن بر اساس کیلوگرم یا گرم می باشد در مورد قد هم سانتیمتر یا متر از عهده آن برمی آید. اما در مورد رضایت بیماران از نحوه ارائه خدمات یا میزان شنوائی یا ناتوانی و معلولیت از چه ملاکهائی باید استفاده کرد. برای اندازه گیری یک عنصر نیاز به مقیاس اندازه گیری وجود دارد. مقیاس اندازه گیری کمک می کند تا شما امکانی را برای اندازه گیری یک متغیر تعریف نمائید. برای اینکار لازم است با مقیاسهای اندازه گیری متداول و مرسوم آشنا شوید. چهار دسته عمده از متغیرها عبارتند از: • مقیاس اسمی: این مقیاس شامل یک یا جند گروه با طبقه است که از نظر کیفی با هم متفاوتند اما بین گروهها هیچگونه ارجحیتی وجود ندارد.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : ممکن است برای هر گروه یا طبقه شماره ای در نظر گرفته شود که ارزش ندارد بلکه جنبه" کد" یا شناسائی دارند. • مقیاس رتبه ای: این مقیاس نسبت به مقیاس اسمی خصوصیت اضافه ای دارد که در بین گروهها از نظر متغیر مورد نظر برتری وجود دارد اما این برتری قابل سنجش و مقایسه با سایر گروهها نیست . گروهها هم یکسان نیستند. گروهها نسبت به هم روی پله های یک نردبان قرار گرفته اند. • مقیاس فاصله ای: در این مقیاس فاصله بین گروهها با هم مساوی در نظر گرفته شده است. اما صفر در این مقیاس فقدان خاصیت مورد نظر اندازه گیری نیست. اختلاف مساوی بین هرجفت از اعداد نمایانگر اختلاف مشابه در خصوصیت مورد اندازه گیری است. • مقیاس نسبی: در این مقیاس خصوصیت اضافی آن است که صفر دلیلی برای فقدان خاصیت مورد اندازه گیری است و در نتیجه نسبت بین اعداد در این مقیاس همان نسبت مقدار خاصیت مورد اندازه گیری است. • شما به عنوان محقق برای اندازه گیری متغیر خود ضروری است تا دست به انتخاب مقیاس اندازه گیری بزنید. تعریف مقیاس و نوع رده ها یا گروه هائی که در مقیاس خود در نظر می گیرید بر عهده شماست که بایدمبتنی بر خصوصت علمی قدرت و رجحان مقیاس باشد.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : نکته مهم آنکه قدرت و برتری مقیاس های فوق بتدریج از مقیاس اسمی به مقیاس نسبی افزایش می یابد و شما باید همیشه از قویترین مقیاس برای سنجش استفاده نمائید. • یک مقیاس خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد: • علمی : بر گرفته ومتناسب با اصول علمی باشد. • جامع : : بتواند تمام موارد متغیررا شامل شود. • مناسب : برای اندازه گیری آن متغیر باشد. • قوی : تلاش شود قویترین مقیاس باشد. • غیر قابل جمع : رده های مشترک نداشته باشد. • رده های کافی : موردی را فراموش نکرده باشیم. • رده های تعریف شده : گروهها و رده های آن تعریف شده باشند. • عملی : قابلیت انجام داشته باشد. جامعه مورد مطالعه مقدمه: در این درس شما با جامعه مورد مطالعه در تحقیق خود آشنا می شوید. جامعه مورد مطالعه جامعه مورد مطالعه ، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می شود . لزوما“ این جامعه انسانها نیستند بلکه می تواند پدیده ها ، اشیا و موجودات زنده باشند.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : جامعه مورد مطالعه(نمونه گیری) مناسب ترین جامعه برای بررسی آن است که کل جامعه تحت مطالعه قرار گیرند. به عبارتی سرشماری انجام شود. در این حال جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه خواهد بود. اما معمولامحدودیت ها ی زمانی و اعتباری (هزینه ها) ، دقت در گردآوری داده ها و کنترل آن، نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات سبب استفاده از نمونه گیری برای سرشماری است. در نمونه گیری اصل بر این قرار داده می شود که چنانچه از مناسبات آماری صحیح استفاده شود امکان تعمیم نتایج و اطلاعات بدست آمده از مطالعه بر روی نمونه به جامعه اصلی وجود دارد. متداول ترین روش های نمونه گیری عبارتند از: • نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی نمونه گیری احتمالی در نمونه گیری احتمالی از قوانین احتمالات برای نمونه گیری استفاده می شود. بدین صورت که به هریک از اعضای جامعه شانس معین برای حضور در نمونه داده می شود. برای انجام نمونه گیری ابتدا از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده می گردد و پس از تعیین حجم نمونه و چارچوب نمونه گیری ( فهرست اسامی اعضای جامعه ) با یکی از روش های زیر اقدام به نمونه گیری می شود.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : نمونه گیری ساده تصادفی • نمونه گیری منظم • نمونه گیری طبقه ای • نمونه گیری خوشه ای • نمونه گیری چند مرحله ای نمونه گیری غیر احتمالی در این روش اصولا بحث تعمیم نتایج به جامعه مورد مطالعه مطرح نیست. با توجه به محدودیت در جمع آوری اطلاعات و بویژه در تحقیقات شبه تجربی که نمونه بارز آن کارآزمائی بالینی می باشد جهت افزایش دقت و اعتبار اقدام به نمونه گیری از جمعیت در دسترس می شود. موارد زیر از جمله متداول ترین روش های نمونه گیری غیر احتمالی هستند: • نمونه گیری آسوده ( لقمه ای) • نمونه گیری سهمیه ای • نمونه گیری قضاوتی[ بازدید : 336 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار دوم ریاضی

شنبه 12 اسفند 1396
12:14
پروژه آمار
پروژه آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی

دانلود پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار سال دوم ریاضی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه ی آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی : ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و اصول اولیه در تحقیق مقدمه در این قسمت توضیحاتی پیرامون ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و

اصول اولیه در تحقیق ارائه می گردد انتظار می رود پس از مطالعه این قسمت فراگیر بتواند: اهداف شما دریابان این قسمت باید قادر باشید: • تحقیق به روش علمی را تعریف کنید. • چرا و چه زمانی تحقیق آغاز می شود؟انواع آنرا معرفی نمایید. • عناوین مهمترین بخش ها در هنگام تهیه طرح تحقیق را نام ببرید. • برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد یک مسئله به صورت علمی بیاندیشید. • روش علمی برای تحقیق وانواع و ویژگی های آنرا را فراخواهید گرفت.

پروژه آمار دوم ریاضی : فراگیر همچنین متقاعد خواهد شد برای بررسی های علمی و دقیق نیازمند یادگیری روش تحقیق علمی می باشد. در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر ، انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است . آنچه در اینجا اهمیت دارد آنکه تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد. تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ، یافتن یاجستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به پک موضوع را نشان م دهد.در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهی نامیده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند. درهرصورت مشخص است که وجه اشتراک در همه این تعاریف جستجوی حقیقت است و حقیقت پک پدیده ذهنی است که با واقعیت ( یعنی وجود عینی ) مطابقت دارد.( هرچند ممکن است این امر در علوم تجربی صحیح باشد لیکن در علوم نظری چنین نیست) به هرحال مانیز در روش تحقیقی که بحث خواهیم کرد بدنبال یافتن حقیقت خواهیم بود.

پروژه آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی : به صورت خلاصه منظور ما از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه ای است که محقق برای جمع آموری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تا سپس آنها را تفسیر ، تبین و اثبات نماید. واقعیت، یعنی آن چه که در خارج از ظرف ذهن است، مثلاً در خارج از اندیشة اموری همانند، کوه و دشت و بیابان و صحرا. این ها واقعیت است. اما حقیقت یعنی مفهوم یا ادراکی که مطابق با واقع باشد؛ یعنی در خارج از ذهن مصداق داشته باشد.توضیح این که : مفاهیم ذهنی به سه دسته تقسیم می‌ شوند: 1ـ مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی داشته باشند، مانند مفهوم خورشید که در خارج مصداقی دارد.2ـ مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی ندارند، لیکن عقل برای آن ها مصداق اعتبار می‌ کند، مانند لشکر که آن چه در خارج از ذهن حقیقتاً مصداق دارد، سربازان هستند و لشکر وجودش اعتباری است.3ـ مفاهیمی که هیچ گونه مصداق ندارند مانند سیمرغ.فلاسفه قسم اول را حقایق، دوم را اعتباریات و سوم را وهمیات می‌ نامند. پس حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع و نقطة مقابل حقیقت، اعتباریات و وهمیات هستند. با این سخن فرق بین حقیقت و واقعیت هم تا حدودی روشن شد.واقعیت به خود شیء خارجی اطلاق می‌ شود اما حقیقت، به صورت ذهنی از واقعیت.[1]فرق بین اعتباریات و وهمیات آن است که اعتباریات مفاهیمی زمینة عقلی و یا عقلایی برای انتزاع و اعتبار دارد، به خلاف وهمیات که زمینة اعتبار ندارد.پی نوشت ها :1 - شهید مطهری، مجموعه آثار ، ج6، ص 58 حقیقت به این معنی است که موضوع و موردی میبایست وجود داشته باشد یا بهتر است بگویم وجود داشتنش صحیح است. موردی که هست این است که الزاما" حقیقت وجود ندارد و عینیت نمیابد واقعیت به این معنی است که موضوعی و موردی که وجود دارد ، بودن و عینیت واقعیت الزامی است و اگر وجود نداشته باشد دیگر واقعیت نیست.

پروژه آمار دوم ریاضی : در بسیاری از موارد یا بهتر است بگویم امیدوارم که در اکثر مواقع واقعیت با حقیقت توام میشود. به همین علت در سخنان روزمره ما ، از یاد میبریم که ما بین این دو بسیار تفاوت است.یکی از دلایل تفاوت اساسی این دو موضوع در این است که واقعیت میتواند غلط نادرست و اشتباه باشد، اما حقیقت موردی درست است. حقیقت نمیتواند نادرست باشد. نباید دچار این اشتباه بشویم که حقیقت در رابطه با موضوعی نادرست ،خود نادرست است.خیر در آنجا حقیقت خود گزاره ای درست است که به توصیف یک موضوع نادرست می پردازد. واقعیت می تواند زشت ،ضد ارزش و کاملا" غلط باشد. واقعیت هرآن چیزی است که وجود دارد خواه بر حق خواه ضد آن. حقیقت امری است ارزشی ولی واقعیت میتواند امری کاملا" ضد ارزشی باشد. عمل کردن به حقایق کاریست پربها ولی یک سری از اعمال واقعی اموری نکوهیده هستند. اگر بخواهم مثال بزنم وفاداری امریست که در زیر مجموعه حقایق می گنجد. عمل کردن به آن یک ارزش است و عدم انجام دادنش یک ضد ارزش. ولیکن بی وفایی (اگر اتفاق بیافتد) امری واقعی محسوب میشود و یک ضد ارزش است و عدم انجامش یک ارزش محسوب می گردد. جان دیوئی معتقد است:" اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است؛ به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند." بنابراین این نقطه آغازین در انجام هرگونه پژوهش یا تحقیقی بسیار مهم است و نقش آموزش افراد برای مسئله یابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش برآن بسیار تاکید می شود نیز از همین امر نشات می گیرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدریس برای فراگیر بیشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بیشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آینده نیاز به تحقیق و پیشرفت در او ارتقا یابد.


[ بازدید : 403 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار سوم تجربی

شنبه 12 اسفند 1396
12:13
پروژه آمار
پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی

دانلود پروژه آمار سوم تجربی pdf دانلود پروژه آماری سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود پروژه کامل آمار سوم تجربی دانلود نمونه پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پاورپوینت پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه درس آمار سوم تجربی دانلود پروژه های آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای درس آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه برای درس آمار سوم تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه کامل درس آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی رایگان دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی رایگان دانلود رایگان پروژه آماری سوم تجربی دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود رایگان پروژه درس آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار سال سوم تجربی (رایگان) دانلود پروژه آماری سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدل سازی سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود پروژه های آماری سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی : به کار گیری تئوری احتمالات در استنباط آماری تئوری احتمالات ، باروش های ریاضی ، نشان می دهد که احتمال وقوع هر پیشامد چقدر است . در آمار استنباطی ، به مقایسه شاخص حاصل از نمونه گیری می پردازیم و آن را با مقادیر حاصل از تئوری احتمالات مقایسه می کنیم و برآورد می کنیم که چقدر احتمال دارد ، که شاخص مورد نظر ما ، رخ بدهد . توزیع نرمال را به یاد بیاورید . تئوری احتمالات می گوید که 95 درصد مشاهدات بین 1.96+ و 1.93- قرار می گیرد . حال اگر شاخص گروه مورد مطالعه ما ، بعد از استاندارد کردن ، عدد 2 شود ، خواهیم گفت که با احتمال 95 درصد ، فرضیه صفر ما رد می شود و شاخص حاصل از نمونه گیری ما با شاخص جامعه تفاوت دارد . در حال حاضر نرم افزارهای آماری ، مقدار احتمال را محاسبه و در اختیار کاربر قرار می دهند . برای مثال در نرم افزار spss مقدار احتمال با sig=???? نمایش داده می شود . اگر مقدار sig کمتر از 0.05 باشد ، فرض صفر با احتمال 95 درصد رد می شود .

پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی : و اگر مقدار sig کمتر از 0.01 باشد ، فرض صفر با احتمال 99 درصد رد می شود . درجه آزادی فرض کنید که قرار است سه عدد بنویسید که جمع آنها 50 شود ، دو عدد را به دلخواه می توانید انتخاب کنید اما انتخاب عدد سوم دیگر اجباری است . در اینجا شما دو درجه آزادی دارید . حال اگر قرار بود شما ده عدد با شرط بالا بنویسید 9 درجه آزادی داشتید . با افزایش تعداد متغیرها محاسبه درجه آزادی پیچیده می شود . مقدار درجه آزادی با علامت df نشان داده می شود . خطای معیار میانگین اگر از یک جامعه ، تعداد زیادی نمونه با اندازه برابر انتخاب کنیم ، میانگین میانگین ها ، به میانگین جامعه نزدیک خواهد شد . واریانس این م یانگین ها به نام خطای معیار میانگین شناخته می شود که برابر است با : SE=s/√n که در آن s انحراف معیار نمونه ، N تعداد یا حجم نمونه و SE خطای معیار(استاندارد) میانگین است . آزمون t آزمون t برای مقایسه نمونه با جامعه هدف از آزمون t پاسخ به این سوال است که آیا میانگینی که از جامعه نمونه انتخاب شده است ، با میانگین جامعه یکسان است ؟ و تفاوت مشاهده شده معنی دار است ؟ یا خیر t(م)=(M-μ)/SE . که در این فرمول : M= میانگین نمونه ، μ = میانگین جامعه و SE خطای معیار است . (م) t مقدار محاسبه شده t است . مثال : در یک نمونه 16 نفری از دانش جویان ، میانگین نمره آمار 14 و انحراف معیار 3 است .

پروژه آمار سوم تجربی : اگر میانگین نمره درس آمار دانشجویان در کشور 16 باشد ، فرضیه یکسان بودن میانگین نمونه با میانگین جامعه را بررسی کنید . t(م)=(M-μ)/SE=(14-16)/(3/√16)=(-2)/0.75=-2.67 در اینجا در جه آزادی 15 است ، با مراجعه به جدول مقدار بحرانی t را مشاهده می کنیم . 2.131 و 2.602 برای مقادر احتمال 95 و 99 درصدی مشاهده می شود . مقدار محاسبه شد ما حتی از مقدار 99 درصدی نیز بیشتر است . بنابراین فرض صفر رد می شود . فرض های زیر بنایی به کار گیری آزمون t نمره ها توسط نمونه گیری تصادفی از جامعه انتخاب شده باشد . توزیع نمرات در چامعه ، نرمال باشد . لازمه این امر هم این است که مقیاس متغیرها فاصله ای یا نسبتی باشد . اگر مقایسه دو گروه مطرح باشد ، واریانس دو گروه برابر باشد . آزمون t برای دو گروه مستقل در این جا ما دو نمونه داریم که می خواهیم فرضیه یکسان بودن میانگین آن ها را بررسی کنیم . در اینجا خطای معیار تفاوت ها باید محاسبه شود . √((واریانس نمونه اول )/(تعداد نمونه اول)+(واریانس نمونه دوم)/(تعداد نمونه دوم)) مقدار t از رابطه مقابل محاسبه می شود . t(م)=(M_1-M_2)/(√((S_1^2)/n_1 +(S_2^2)/n_2 ) ) مثال : معلمی در یکی از دو کلاس خود شیوه بحث آزاد را در پیش گرفته است ، در پایان یک دوره از هردو کلاس آزمونی یکسان به عمل آورده است .

پروژه آمار سوم تجربی : او می خواهد ببیند که آیا روش بحث آزاد موثر بوده است یا خیر ؟ کلاس الف : میانگین= 16 ، ا ، انحراف معیار = 2 ، تعداد 25 نفر ... کلاس ب : میانگین = 15.5 ، انحراف معیار= 3 و تعداد= 18 نفر فرضیه صفر معلم چنین است : میانگین دو گروه برابر است . t(م)=(M_1-M_2)/(√((S_1^2)/n_1 +(S_2^2)/n_2 ) )=(16-15.5)/√(4/25+9/18)=(-0.5)/√(0.16+0.5)=(-0.5)/0.812=-0.615 مقدار t بحرانی برای احتمال 95 درصد برابر 1.96 است . مشاهده می شود که مقدار محاسبه شده ما از مقدار بحرانی کوچک تر است پس فرض برابری میانگین ها به احتمال 95 درصد مورد تایید است . مفهوم دیگر این است که روش بحث آزاد نتوانسته تاثیر گذار باشد و افزایش میانگینی هم که مشاهده می شود ، احتمالا ناشی از تصادف است .


[ بازدید : 385 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار دوم دبیرستان

شنبه 12 اسفند 1396
12:12
پروژه آمار
پروژه آمار دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان

دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان pdf دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان پاور پوینت دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان جدید دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود رایگان پروژه آماری دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه درس آمار و احتمالات دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود بهترین پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار برای دوم دبیرستان دانلود پروژه آماری برای دوم دبیرستان دانلود پروژه امار برای سال دوم دبیرستان دانلود پروژه برای درس آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه درس آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی درس آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه درس آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه درس آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار ومدل سازی دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود رایگان نمونه پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ورد دانلود پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آماری دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان : 1-تعریف جامعه جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که ،در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تعریف جامعه مقادیر جامعه مقادیر بزرگترین مجموعه از مقادیر قابل اکتساب متغیرهای تصادفی است که، در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. 2-تعریف جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حد اقل دارای یک صفت مشخصه باشند. 3-تعریف صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. 4-تعریف نمونه آماری تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.

پروژه آمار دوم دبیرستان : 5-تعریف پارامتر و آماره معمولا اندازه گیری جامعه برای بدست آوردن برخی شاحصهاست. اگراین شاخص ها با اندازه گیری تمامی عناصر جامعه بدست آمده باشند آنها را پارامتر و اگر با استفاده از بخشی از جامعه بدست آمده باشند آنها را آماره می گویند. نکته1: بکارگیری دو شاخص پارامتر وآماره در آمار منجر به ظهور دو شاخه از علم آمار به نامهای آمارتوصیفی و آمار استنباطی شده است. تعریف روش طراحی آزمایشها روشی است برای تشکیل گروه های آ زمایشی به صورتی که از مقایسه نتایج مربوط به آنها بتوان آثار عوامل مختلف موثر در آزمایش را به تفکیک و بطور جدا گانه اندازه گیری کرد.

پروژه آمار دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان : شرح روشهای آماری نا پارامتریک روشهای آماری نا پا رامتریک به آزمونهایی اطلاق می شودکه مشروط به مفروضات آمار کلاسیک نیستند. بنابراین جوامع آماری ای که از توزیع نرمال برخوردارنیستند و داده های غیر کمی یا نمونه ای کوچک را می توان با این فنون بررسی کرد. سیر تحول آمار از نظر موضوعی 1-آمار توصیفی این نوع آمار صرفا به توصیف جامع می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. به عبارت دیگر چنانچه محاسبه مقادیر و شاخصهای جامعه با استفاده از سرشماری صورت گیرد آن را آمار توصیفی می گویند. 2-آمار استنباطی: در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را حساب می کند سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می دهد.

پروژه آمار دوم دبیرستان :3-آمار نا پارامتریک در آمار ناپارامتریک برخورد ار بودن مشاهدات از توزیع نرمال شرط نیست و از این فنون در تحقیقات علوم انسانی که بیشتر متغیرهای ان با مقیاسهای کیفی سنجسده می شود این متغیر ها را توزیع اماری آزاد می خوانند از فنون امار ناپارامتریک استفاده می شود.. تعریف تحقیق یا پژوهش علمی فرایندی است که به کمک ان می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسند کشف نمود. مراحل پژوهش علمی 1-مشخص کردن هدف 2-جمع اوری داده ها 3-تجزیه وتحلیل داداه ها 4-بیان یافته ها عناصر اساسی در تحقیقات مدیریتی الف فرضیه های تحقیق ب-متغیرهایی که برای آزمودن این فرضیه ها بکارگرفته می شوند. تعریف متغیرها متغیر مستقل گاه این متغیرا به نام متغیر متحرک یا درون داد نیز می نامند این متغیر علت اصلی یا فرضی متغیر وابسته است. متغیر تعدیل کننده متغیری ثانوی است که پژوهشگر می خواهد تاثیر ان را در متغیر مستقل اولیه ومتغیر وایسته ملاحظه کند. متغیر کنترل متغیری است که در تحقیق لازم است تاثیر انها خنثی شود یا از بین برود. تعریف اندازه گیری اندازه گیری عبارا است از نسبت دادان اعداد بع خصوصیات اشیاء، وقایع یا افراد بر طبق قواعدی منطقی و قابل قبول. مقیاسهای اندازه گیری چهارنوع مقیاس اندازه گیری مهم برای اندازه گیری متغیرها وجود دارد. 1-مقیاس اسمی در این مقیاس اندازه گیری در ضعیف ترین شکل خود است و اعداد یا سمبولها صرفا برای طبقه بندی اشیاء یا خصوصیات به کار می روند 2-مقیاس ترتیبی(رتبه ای) چنانچه میان برخی از طبقات یک مقیاس اسمی یعنی گروه متشکل ازطبقات هم ارز رابطه(<) برقرار باشد در آن صورت یک مقیاس نسبتا ترتیبی خواهیم داشت. استفاده از اصطلاحاتی نظیر (بالا ، وسط وپایین یا قوی متوسط و ضعیف)نشان از وجود مقیاس ترتیبی است. 3-مقیاس فاصله ای وقتی مقیاسی همه خصوصیات مقیاس ترتیبی را داشته باشد و علاوه برآن فاصله بین اعداد بر روی مقیاس میزان مشخصی داشته باشد در آن صورت مقیاس فاصله ای داریم.در مقیاس فاصله ای نقطه صفر و واحد اندازه گیری اختیاری و قرار دادی است. 4-مقیاس نسبتی یا نسبی مقیاسی که علاوه بر داشتن خصوصیات مقیاس فاصله ایی، نقطه صفر واقعی نیز وجود دارد. در مقیاس نسبی نسبت هردو نقطه روی مقیاس از واحد اندازه گیری مستقل است. نکته :عملیات جبری را فقط روی مقیاسهای فاصله ای و نسبی می توان بکارگرفت. فرضیه ها ویژگیهای یک فرضیه از دید گاه دونالد رای و همکارانش 1-فرضیه باید واضح وبدون ابهام باشد و در قالب جمله های خبری بیان شود .

پروژه آمار دوم دبیرستان : 2-فرضیه باید قابل تبیین باشد یعنی قابل علت یابی باشد. فرضیه باید بیان کننده رابطه مورد انتظار بین متغیرها باشد. فرضیه باید قابل آزمون باشد. فرضیه ای پژوهشی –مدیریتی فقط زمانی قابل آزمون هستنندکه در قالب فرضیه های آماری بیان شوند. فرضیه های توصیفی در مقابل فرضیه های استنباطی فرضیه های پژوهشی در صورتی فرضیه ای آمار محسوب می شوند که فرضیه ای استنباطی باشند. فرضیه های پارامتریک در مقابل فرضیه هایی نا پارامتریک اگر متغیرهای فرضیه از نوع اسمی و رتبه ای باشند آزمون آنها صرفا به کمک فنون نا پارامتریک انجام میشود از این رو این دسته از فرضیه ها را ناپارامتریک می خوانند. چنانچه مقیاس سنجش متغیرها فاصله ای یا نسبی باشد، نوع فرضیه بستگی به توزیع آماری خواهد داشت اگر محقق بر اساس شواهد در دسترس فرض نرمال بودن جامعه (نمونه) را بپذیرد فرضیه پژوهشی فرضیه ای پارا متریک و در غیر این صورت نا پارامتریک است.[ بازدید : 377 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری سوالات استخدامی اموزش و پرورش نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر Reverse Image Search رفع الصور تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند
بستن تبلیغات [X]